Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΡΑΞΗ:«ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

dyt logo

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 09: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iii:Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9iii2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045292.

Η Πράξη έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της διάκρισης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της ευρείας διάχυσης της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας.

Ειδικότερα η Πράξη στοχεύει:

  • στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους (ομάδα στόχος),
  • στην ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας (ν.4074/2012) στις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές -όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες- και να παρακολουθούν την εφαρμογή της, κατ' απαίτηση των άρθρων 61 (παρ.1) και 71 (παρ.3) του ν.4488/2017,
  • στη βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης των Κέντρων Κοινότητας της Περιφέρειας στους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,
  • στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση στοχευμένων ομάδων (όπως ΜΜΕ) που δύνανται να συμβάλλουν σημαντικά στην άρση της προκατάληψης και των εμποδίων σε βάρος της ομάδας στόχου,
  • στην άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων των εργοδοτικών φορέων σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,
  • στη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας.

Η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα / Δράσεις:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας

ΔΡΑΣΗ 1.1

Εκστρατεία ενημέρωσης ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα δικαιώματά τους

ΔΡΑΣΗ 1.2

Τεχνικές συναντήσεις με θέμα «Διάχυση της διάστασης της αναπηρίας υπό τη δικαιωματική οπτική στις αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές της Περιφέρειας και των Δήμων»

ΔΡΑΣΗ 1.3

Εργαστήρια προώθησης της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 1.4

Σεμινάριο με τίτλο «Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης»

ΔΡΑΣΗ 1.5

Δίκτυο ενεργοποίησης νέων με αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΔΡΑΣΗ 1.6

Σεμινάριο σε στελέχη των Κέντρων Κοινότητας με τίτλο: «Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία

ΔΡΑΣΗ 2.1

Πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Δημοσιοποίηση της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 3.1

Ενέργειες δημοσιότητας

ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Ενέργειες δικτύωσης, ενδυνάμωσης, υποστήριξης και αξιολόγησης της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 4.1

Δικτύωση αναπηρικού κινήματος με το κίνημα των καταναλωτών

ΔΡΑΣΗ 4.2

Δίκτυο καταγραφής και αντιμετώπισης περιστατικών άνισης μεταχείρισης

ΔΡΑΣΗ 4.3

Εργαστήριο ενίσχυσης της ικανότητας των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων στην εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης για την αναπηρία υπό τη δικαιωματική οπτική

ΔΡΑΣΗ 4.4

Εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού

ΔΡΑΣΗ 4.5

Εκτύπωση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση σε εναλλακτικές μορφές

ΔΡΑΣΗ 4.6

Έρευνα κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΔΡΑΣΗ 4.7

Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 4.8

Υλοποίηση της Πράξης

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis