Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Βοήθεια και εργαλεία πλοήγησης


Σύνδεσμοι Ταχείας Πλοήγησης

Οι σύνδεσμοι ταχείας πλοήγησης είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ώστε να διευκολύνει την πλοήγηση και την μετάβαση σε συγκεκριμένο σημεία μέσω του πληκτρολογίου (π.χ., στους περισσότερους πληγούς* με τη χρήση των πλήκτρων TAB και ENTER).

Ο δικτυακός τόπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. συμπεριλαμβάνει τους εξής συνδέσμους:

  • Σύνδεσμοι ταχείας πλοήγησης που βρίσκονται στην κορυφή κάθε ιστοσελίδας:
  • Σύνδεσμοι ταχείας πλοήγησης που βρίσκονται στο τέλος κάθε ιστοσελίδας:
    • Αρχή της σελίδας - Επιστροφή στην κορφή της τρέχουσας σελίδας.

Σημείωση: Οι περισσότεροι πλοηγοί, για παράδειγμα οι IE, Chrome, Firefox, χρησιμοποιούν το πλήκτρο "TAB" και "Shift+TAB" για την πλoήγηση (jump) από σύνδεσμο σε σύνδεσμο και μεταξύ των στοιχείων σε μια φόρμα. Στις περισσότερες εκδόσεις του Opera, το πλήκτρο "TΑΒ" χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πλοήγηση σε στοιχεία φόρμας, ενώ για την πλοήγηση από σύνδεσμο σε σύνδεσμο χρησιμοποιεί τα πλήκτρα "Q" και "A" (σε κάποιες εκδόσεις πρέπει να ενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις του Opera τη λειτουργία των single-keys πατώντας Ctrl+F12, στη συνέχεια στην Καρτέλα "Advanced", πατήστε στο μενού "Shortcuts" και επιλέξτε να ενεργοποιηθεί η επιλογή "Enable single-key shortcuts"). Στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Opera (π.χ., στην v.20), το πλήκτρο "TAB" δουλεύει όπως και στους υπόλοιπους πλοηγούς, αρκεί στις ρυθμίσεις του Opera, στην ενότητα "Display", να επιλέξετε την επιλογή "Pressing Tab on a webpage highlights all links, as well as form fields". 


 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της ιστοσελίδας (access keys & hot keys)

Το esamea.gr υποστηρίζει μια σειρά από συντόμευσης πληκτρολογίου που διευκολύνουν την πλοήγηση στις διάφορες ενότητες του διαδικτυακού τόπου καθώς και τη χρήση των λειτουργιών που υποστηρίζονται. Η λειτουργία αυτή εξυπηρετεί ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, τα τυφλά άτομα και χρήστες με προβλήματα όρασης που αδυνατούν να λειτουργήσουν με το ποντίκι.

Συγκεκριμένα, στο esamea.gr υποστηρίζονται οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Πλήκτρο συντόμευσης Ενέργεια
1 Αρχική σελίδα (Home)
2 Νέα – Ανακοινώσεις (βλ. ενότητα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ)
3 Χάρτης ιστοσελίδας
4 Αναζήτηση
5 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση
6 Βοήθεια
7 Υποβολή παραπόνων (βλ. ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)
8 Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
9 Επικοινωνία
S Σχετικά με τις συντομεύσεις πλοήγησης (η παρούσα σελίδα)
0 Δήλωση προσβασιμότητας
M Μενού της τρέχουσας σελίδας
Y Υπομενού της τρέχουσας σελίδας
C Περιεχόμενο της τρέχουσας σελίδας (Content)
T Αρχή της τρέχουσας σελίδας (Top)
J Προηγούμενο/Παλαιότερο (π.χ., αν βλέπετε Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, κλπ.) 
Κ Επόμενο/Νεότερο (π.χ., αν βλέπετε Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, κλπ.)
W Ρυθμίσεις εμφάνισης και προσβασιμότητας (Accessibility)
L Είσοδος (Login) - δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση
A Μεταφορά στην ενότητα "Η Δράση μας"
U Μεταφορά στην ενότητα "Το Κίνημά μας"
G Μεταφορά στην ενότητα "Γραφείο Τύπου"
V Μεταφορά στην ενότητα "Multimedia"
E Μεταφορά στην ενότητα "Εκδόσεις"
P Μεταφορά στην ενότητα "Έργα-Προκηρύξεις"
D Μεταφορά στην ενότητα "Downloads"
N Μεταφορά στην ενότητα "Νομοθεσία"

 

Γενικά, στα Windows μπορείτε να πατήσετε ALT και στη συνέχεια το πλήκτρο συντόμευσης, ενώ σε Macintosh χρειάζεται να πατήσετε Ctrl και στη συνέχεια το πλήκτρο συντόμευσης.

Εντούτοις, όπως φαίνεται αναλυτικά και παρακάτω, οι συνδυασμοί πλήκτρων που απαιτούνται για χρήση των πλήκτρων ταχείας πλοήγησης διαφέρουν ανάλογα με τον πλοηγό:

 

Internet Explorer 5+: ALT+συντόμευση, και μετά Enter

Πιέστε ταυτόχρονα το Alt και το πλήκτρο συντόμευσης, και στη συνέχεια απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα και πιέστε το πλήκτρο Enter.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο της τρέχουσας σελίδας, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Alt, να πιέσετε το γράμμα «C», να απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα και έπειτα να πιέσετε το πλήκτρο Enter.

 

Opera 8.5+: Shift+Esc, και μετά τη συντόμευση

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift και Esc για να ενεργοποιήσετε την χρήση των πλήκτρων συντόμευσης. Έπειτα, πιέστε επιθυμητό πλήκτρο συντόμευσης.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να αρχικά να πατήσετε μαζί τα πλήκτρα Shift και Esc. Έπειτα, πρέπει να πιέσετε το γράμμα «C».

 

Firefox 2.0.0.1+: Shift+Alt+συντόμευση

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Shift και Alt και ταυτόχρονα πιέστε πλήκτρο συντόμευσης.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο σελίδας, πρέπει να κρατήσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift, Alt και το γράμμα «C».

 

Safari, Chrome ή Netscape: Alt+συντόμευση

Πιέστε ταυτόχρονα το Alt και το πλήκτρο συντόμευσης.

Παράδειγμα: Για να μεταβείτε στο περιεχόμενο της τρέχουσας σελίδας, πρέπει να πιέσετε ταυτόχρονα το Alt και το γράμμα «C».

 


 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Πλοηγών

Όλοι οι πλοηγοί Ιστού υποστηρίζουν συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τη χρήση των λειτουργιών τους. Οι παρακάτω συντομεύσεις λειτουργούν με όλους τους βασικούς πλοηγούς.

 

Καρτέλες (Tabs)

Συντόμευση Περιγραφή
Ctrl+1 ως 8 Μεταφορά στη συγκεκριμένη Καρτέλα, μετρώντας από αριστερά.
Ctrl+9 Μεταφορά στην τελευταία Καρτέλα.
Ctrl+Tab (Ctrl+Page Up επίσης δουλεύει, αλλά όχι στον Internet Explorer) Μεταφορά στην επόμενη Καρτέλα (δηλ. προς τα δεξιά).
Ctrl+Shift+Tab (Ctrl+Page Down επίσης δουλεύει, αλλά όχι στον Internet Explorer) Μεταφορά στην προηγούμενη Καρτέλα (δηλ. προς τα αριστερά).
Ctrl+W ή Ctrl+F4 Κλείσιμο της παρούσας Καρτέλας.
Ctrl+Shift+T Επαναφορά της Καρτέλας που κλείσατε τελευταία.
Ctrl+T Άνοιγμα νέας Καρτέλας.
Ctrl+N Άνοιγμα νέου Παραθύρου.
Alt+F4 Κλείσιμο του παρόντος Παραθύρου (δουλεύει σε όλες τις εφαρμογές).

 

Ενέργειες στις Καρτέλες με το ποντίκι

Συντόμευση Περιγραφή
μεσαίο Click σε Tab Κλείσιμο Παραθύρου.
Ctrl+αριστερό ή μεσαίο Click Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα Καρτέλα (παραμονή στη τρέχουσα Καρτέλα).
Shift+αριστερό Click Άνοιγμα συνδέσμου σε νέο Παράθυρο.
Ctrl+Shift+αριστερό Click Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα Καρτέλα (μεταφορά στη νέα Καρτέλα).

 

Πλοήγηση

Συντόμευση Περιγραφή
Alt+Αριστερό βέλος ή Backspace Πίσω.
Alt+Δεξί βέλος ή Shift+Backspace Εμπρός.
F5 Επαναφόρτωση σελίδας.
Ctrl+F5 Επαναφόρτωση σελίδας αγνοώντας την μνήμη cache (ολική επαναφόρτωση).
Esc (Escape) Διακοπή.
Alt+Home Άνοιγμα της Αρχικής.

 

Μεγέθυνση (Zooming)

Συντόμευση Περιγραφή
Ctrl και +, Ctrl+Mousewheel Up Μεγέθυνση.
Ctrl και -, Ctrl+Mousewheel Down Σμίκρυνση.
Ctrl+0 Επαναφορά μεγέθυνσης στην κανονική.
F11 Προβολή σε πλήρη οθόνη.

 

Κύλιση (Scrolling)

Συντόμευση Περιγραφή
Ctrl και +, Ctrl+Mousewheel Up Μεγέθυνση.
Space, Page Down Κύλιση κάτω (Page down).
Shift+Space, Page Up Κύλιση πάνω (Page up).
Home Κορυφή της Σελίδας.
End Τέλος της Σελίδας.
Μεσαίο Click Κύλιση με το ποντίκι (μόνο στα Windows).

 

Γραμμή διευθύνσεων (Address Bar)

Συντόμευση Περιγραφή
Ctrl+L ή Alt+D ή F6 Μεταφορά στην γραμμή διευθύνσεων ώστε να εισάγετε νέα διεύθυνση.
Ctrl+Enter Προστίθεται το πρόθεμα www. και η κατάληξη .com στο υπάρχον κείμενο στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια να φορτώνει τη σχετική ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε acompany στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Ctrl + Enter για να ανοίξετε τη σελίδα www.acompany.com.
Alt+Enter Ανοίγει σε νέα Καρτέλα τη διεύθυνση που έχετε εισάγει στη γραμμή διευθύνσεων.

 

Αναζήτηση

Συντόμευση Περιγραφή
Ctrl+K ( δεν λειτουργεί σε IE) ή Ctrl+E Μεταφορά στο ενσωματωμένο πεδίο αναζήτησης του browser (ή στη γραμμή διευθύνσεων, αν ο browser δεν έχει ειδικό πλαίσιο αναζήτησης).
Alt+Enter Έναρξη της αναζήτησης σε νέα Καρτέλα.
Ctrl+Fή F3 Άνοιγμα της αναζήτησης στην τρέχουσα σελίδα.

 

Ιστορικό και Σελιδοδείκτες

Συντόμευση Περιγραφή
Ctrl+H Άνοιγμα του ιστορικού πλοήγησης.
Ctrl+J Άνοιγμα του ιστορικού μεταβιβάσιμων (downloads).
Ctrl+D Προσθήκη σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.
Ctrl+Shift+Del Άνοιγμα του παραθύρου για την εκκαθάριση του ιστορικού πλοήγησης.

 

Λοιπές λειτουργίες

Συντόμευση Περιγραφή
Ctrl+P Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.
Ctrl+S Αποθήκευση της τρέχουσας σελίδας.
Ctrl+U Προβολή του πηγαίου κώδικα της τρέχουσας σελίδας (δεν υποστηρίζεται από τον IE).
F12 Άνοιγμα των εργαλείων για προγραμματιστές (για τον Firefox απαιτείται το Firebug).

  

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis