Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Συνέδριο ΕΟΚΕ για τη Διαμόρφωση της Ατζέντας της ΕΕ για τα δικαιώματα ΑμεΑ 2020-2030 - live streaming

Αρ. Πρωτ.: 271

Συνέδριο ΕΟΚΕ για τη Διαμόρφωση της Ατζέντας της ΕΕ για τα δικαιώματα ΑμεΑ 2020-2030 - live streaming

Σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΑμεΑ www.esamea.grθα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αύριο, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, από τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, το μεγάλο Συνέδριο που διοργανώνει η ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) στις Βρυξέλλες, για τη Διαμόρφωση της Ατζέντας της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030. Τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την Ατζέντα διαμόρφωσε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, του EDFκαι αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Το πρόγραμμα με το πλήθος των σπουδαίων ομιλητών επισυνάπτεται.

 

Όλο το προηγούμενο διάστημα, για περισσότερο από ένα χρόνο και ιδιαίτερα από τις Ευρωεκλογές και μετά, οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία σε όλη την Ευρώπη με επικεφαλής το EDF, η ΕΟΚΕ με γνωμοδότηση με εισηγητή τον κ. Βαρδακαστάνη, με την οργάνωση μεγάλων Ακροάσεων, μέσω συναντήσεων του κ. Βαρδακαστάνη με την νέα Επίτροπο Ισότητας HelenaDalli, με τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων όπως αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου, με κινητοποιήσεις πολλών διαφορετικών φορέων και οργανώσεων, υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την ΕΕ που κορυφώθηκε τον τελευταίο μήνα, απαίτησε τη νέα Στρατηγική και δικαιώθηκε. Όπως είχε τονίσει και ο κ. Βαρδακαστάνης σε τηλεοπτική εκπομπή πριν λίγες εβδομάδες, «δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει Στρατηγική για την Αναπηρία στην ΕΕ, είναι άκρως απαραίτητη για σχεδόν 100 εκ. Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία».

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

• Η δημιουργία σημείων επαφής για την αναπηρία σε όλες τις ΓΔ και οργανισμούς της Επιτροπής, σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το κεντρικό σημείο θα πρέπει να βρίσκεται στη Γενική Γραμματέα της Επιτροπής, ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η αναπηρία διαπερνά οριζόντια όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής κλπ. ζωής.. Το τελευταίο παράλληλα αποτελεί αίτημα και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως παρουσιάστηκε στις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής προς την ΕΕ.
• Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες θα πρέπει να συμμετέχουν σε ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης της Στρατηγικής.
• Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για την αναπηρία, μέσω της Eurostat - αυτό θα είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση της Στρατηγικής.

Η Στρατηγική πρέπει να επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:

 Ισότητα: Εξασφάλιση της υιοθέτησης νομοθεσίας κατά των διακρίσεων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς, διασφαλίζοντας ότι όλες οι υποδομές και τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ διαθέτουν διατάξεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.
• Στη συμμετοχή, την ελεύθερη κυκλοφορία και την ανεξάρτητη διαβίωση: να σταματήσει η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και να εξασφαλιστεί η μετάβαση την ιδρυματική διαβίωση στην κοινότητα, να εξασφαλισθεί η αναγνώριση της αξιολόγησης της αναπηρίας και της μεταφοράς του δικαιώματος των υπηρεσιών υποστήριξης κατά τη μετακίνηση σε άλλη χώρα της ΕΕ
• Προσβασιμότητα: να διασφαλιστεί η επένδυση στην προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος και των μεταφορών (και να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν χρηματοδοτούν ποτέ προϊόντα, υπηρεσίες ή υποδομές που δεν είναι προσβάσιμα) - η προσβασιμότητα πρέπει να συμπεριληφθεί ως προϋπόθεση σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την έρευνα και η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της βοηθητικής τεχνολογίας.
• Απασχόληση και κατάρτιση: η Στρατηγική θα πρέπει να ενισχύει τις υποχρεώσεις εύλογων προσαρμογών στον χώρο εργασίας, να καταβληθούν προσπάθειες για τη θέσπιση νομοθεσίας προκειμένου να μην λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία λιγότερα από τον κατώτατο μισθό, καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας Οδηγίας για την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση, διασφάλιση ότι τα κονδύλια της ΕΕ διευκολύνουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην ανοικτή αγορά εργασίας, εν μέρει μέσω της επένδυσης στην επαγγελματική κατάρτιση.
• Εκπαίδευση και πολιτισμός: η Στρατηγική πρέπει να εφαρμόζει πλήρως το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να εγγυάται την προσβασιμότητα και την ένταξη της περαιτέρω εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και την υποστήριξη, όταν χρειάζεται, στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το ERASMUS +, το Σώμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης κ.α.
• Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Εξασφάλιση εναρμονισμένων προτύπων για επαρκή κοινωνική προστασία. Εξασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία δεν θα χάσουν το δικαίωμά τους σε μελλοντικά αναπηρικά επιδόματα εάν έχουν εργαστεί. Όταν απασχολούνται, θα πρέπει να επιτρέπεται στα άτομα να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα επιδόματα αναπηρίας που απαιτούνται για την αντιστάθμιση των επιπλέον δαπανών που συνδέονται με την αναπηρία.
 Εξωτερική δράση: Σοβαρή επένδυση σε ζητήματα αναπηρίας σε τρίτες χώρες. Διασφάλιση ότι όλα τα έργα και οι υποδομές που υποστηρίζονται από τα κονδύλια της ΕΕ είναι προσβάσιμα και συμπεριλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία, ότι τα ταμεία της ΕΕ επενδύουν στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες.
• Συμπερίληψη της αναπηρίας: η Στρατηγική πρέπει να διερευνήσει και να διασφαλίσει ότι όλες οι πρωτοβουλίες της ΕΕ θα λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση των θεμάτων αναπηρίας περιλαμβάνεται στην Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, στην Εγγύηση για τους Νέων, στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία, στην Εγγύηση για τα Παιδιά και στη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, καθώς και στο έργο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.
• Ευαισθητοποίηση: η Στρατηγική θα πρέπει να υποστηρίζει και να προβλέπει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των αόρατων αναπηριών. Οι εκστρατείες πρέπει να υπογραμμίσουν τις πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες ομάδες ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά γυναίκες και κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ, μετανάστες, πρόσφυγες, εθνοτικές μειονότητες κλπ.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis