15.9.2022: ΦΕΚ 4830 Κανονισμός λειτουργίας ΚΕΠΑ

Η υπουργική απόφαση επισυνάπτεται. 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή